ออสติน, TX

ฉันทามติ 2022

มิถุนายน 9, 2022 - มิถุนายน 12, 2022

 

AlphaPoint ได้สนับสนุนชุดเหตุการณ์ ฉันทามติ ของ CoinDesk ตั้งแต่ปีแรกและปี 2022 ก็ไม่แตกต่างกัน คอยติดตามข้อมูลเพิ่มเติม!

แวะที่ บูธ AlphaPoint ที่ชั้นงานแสดงสินค้าหลัก:

 

ตัวอย่างของ การออกแบบบูธ:

 

ติดต่อ ทีม AlphaPoint ในการเข้าร่วม: